Album

  • Widok prezbiterium od wschodu

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003213”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „11773”, „41”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSK ...
  • Ołtarz główny, zwieńczenie, figura Matki Boskiej na lwie

    Verso odbitki: adnotacja flamastrem „Zebrzydowice”; adnotacje ołówkiem: „tło [dopisek „i podstawę”] wyrównać, lecz nie / zakładać”, [sygn.] „IHSUJ P 011008”; ołówkiem szkic; ...
  • Nagrobek Stanisława Hanla

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 017226. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017227”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading