Album

  • Malowidła w prezbiterium, ościeże okna, św. Pielgrzym, fragment

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 000940”, „CZCHÓW, kościół parafialny. Św. Pielgrzym – fragment. Stan przed konserwacją / Fot. W. Gumuła, 1961”. ...
  • Figura anioł z kaplicy Zamoyskiego w katedrze łacińskiej we Lwowie

    Verso odbitki: adnotacja kredką „tab 95a”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 017221”, „LWÓW / katedra / figura anioła w kaplicy abpa Zamoyskiego / Jan Pfister”; ołówkiem linie ka ...
  • Kielichy mszalne

    Odbitka późniejsza. Verso odbitki: pieczęć „MUZEUM PRZEMYSŁOWE [godło] KRAKÓW SMOLEŃSKA PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA”; adnotacje ołówkiem: „KRAKÓW. Kosć. Mariacki (dublet)”, [sygn.] „ ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading