Album

  • Widok ogólny

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Budzanów"; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Chorągiew z Matką Boską

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu nr inw. 7572 (piórem). Na kartonie: adnotacja piórem: "Wilno."; adntoacja ołówkiem: "Chorągiew". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr ...
  • Brama Glińska i dzwonnica kościoła parafialnego

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK42 Żółkiew 009. Na kartonie adnotacje piórem: "Żółkiew"; "Brama glińska i dzwonica." Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nakl ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading