Album

  • Kruchta i soboty

  • Epitafium Jana Kochanowskiego

    Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 011101”. Verso kartonu: druk: „1961”, [ucięty]; adnotacja ołówkiem „Zwoleń / epitafium / Jana Kochanowskiego”. ...
  • Ołtarz Chrystusa Ukrzyżowanego, krucyfiks

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 011678”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading