Album

  • Cerkiew

    Odbitka z tej samej kliszy co OTPK12 Krakowiec 006. Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Krakowiec (pow. Jaworów) Cerkiew"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Cerkiew, widok ogólny

    Na kartonie adnotacja piórem: "Sołotwin". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 6566 (piórem); adnotacja piórem: "Cerkiew w Sołotwinie pow nadwórniański"; adnot ...
  • Widok wnętrza w kierunku chóru muzycznego

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Tarnopol"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading