Album

  • Tabernakulum

    Recto odbitki: retusz. Verso odbitki: pieczęć „Zakł. Hist. Sztuki U.J. / fot. WŁ. GUMUŁA”; adnotacja flamastrem „Spytkowice”; adnotacja kredką „278”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „ ...
  • Nowa zakrystia, komody

    Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA” wypełniona pieczęciami: [Fot.]: „Fot. Jerzy Langda”, [Rok] „LIPCA 1964”; adnotacja kredką „ ...
  • Szydłowiec, zamek, plan sytuacyjny

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008675”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „13”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading