Album

  • Widok miasta od zachodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 003120. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003121”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kazimierz n. Wisłą”; naklejona etyk ...
  • Widok od północy

    Recto odbitki: l.d. z negatywu adnotacja „Warschau, Alter Markt”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009585”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Warszawa”; naklejona et ...
  • Kaplica św. Kazimierza, stiuki w pendentywie kopuły

    Recto odbitki: sucha pieczęć „JAN BUŁHAK / WILNO”. Verso odbitki: pieczęć „POLSKA / W OBRAZACH FOTOGR. J. BUŁHAKA / No. 1483 / J. BUŁHAK. ART. FOT. WILNO, Jagiellońska 8 / WSZELKIE PRAWA ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading