Album

  • Ołobok, kościół i klasztor cysterek, ogrodzenie z bramą oraz widok fasady kościoła wraz z klasztorem, niezrealizowany plan rozbudowy

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006539”. Publ.: J. Lepiarczyk, Architekt Franciszek Placidi. Około 1710-1782, „Rocznik Krakowski”, 1965, il. 34, 35. ...
  • Portal wejścia do sądu ormiańskiego w sieni w przyziemiu wieży

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 017524. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017525”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Relikwiarz św. Barbary

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 014771. Recto odbitki: naklejony pasek papieru. Verso odbitki: pieczęć „Zakład Historii Sztuki Uniw. Jagiell.”; adnotacja atramentem „Kraków, ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading