Album

  • Mur, wyrwa od pocisku

    Recto odbitki: z negatywu adnotacja „170”. Recto kartonu: adnotacje atramentem: „Zawałów”, „Otwór (spowodowany pociskiem) / w ścianie zamku.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 0 ...
  • Widok od północnego wschodu

    Verso odbitki: pieczęć „SEKCJA FOTOGRAFICZNA / ZWIĄZKU STUDENTÓW ARCHITEKTURY / LWÓW – POLITECHNIKA” wypełniona atramentem: [L. inw.] „./.”, [Fot.] „13 X 18”, [Miejscowość] „Lw ...
  • Ołtarz Chrystusa Ukrzyżowanego, krucyfiks

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 011684”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading