Album

  • Matka Boska z Dzieciątkiem, tzw. Leżajska, fragment

    Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA / Nr inw. neg. ... / Fot. repr. ... Rok … / PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / LES DROITS D'AUTEURS RESERVÉS ...
  • Skrzydła tryptyku, rewersy z Matką Boską Bolesną i Ecce Homo

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 008186, IHSUJ P 008188. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008187”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Ołtarz mariacki, lewe nieruchome skrzydło ołtarzowe, kwatera ze sceną Ofiarowania Marii w Świątyni (śś. Joachim i Anna oraz służąca)

Wszystkie zdjęcia
X
Loading