Album

  • Dzwonnica

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 000698. Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 000696. Recto kartonu: adnotacje atramentem: „Bukowina – Podszkle / Kościół paraf.”, „p. nowotarsk ...
  • Matka Boska z Dzieciątkiem, tzw. Leżajska

    Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA / Nr inw. neg. ... / Fot. repr. ... Rok … / PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / LES DROITS D'AUTEURS RESERVÉS ...
  • Widok od południowego wschodu

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013761”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „[nieczytelne] 64”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading