Album

  • Obraz Wniebowzięcie Marii w ołtarzu św. Walentego w kaplicy północnej

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Felsztyn p. Sambor."; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Publ. w: T. Szydłowski, Ruiny Polski, il. 81. ...
  • Fasada

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu nr inw. 6592 (piórem). Na kartonie: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO" z nr. inw. 6592; adnotacja piórem: "Synkowicze"; adnotacj ...
  • Widok wnętrza w kierunku chóru muzycznego

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Tarnopol"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading