Album

  • Kamienica Korniaktowska (Królewska)

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK14 Lwów IV.1. 015. Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Płyta nagrobna prymasa Zbigniewa Oleśnickiego

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; adnotacja kredką „317”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 001756”, „Gniezno. / Pomnik arcybis. pr ...
  • Widok ogólny od wschodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001501 – IHSUJ P 001503. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001500”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUK ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading