Album

  • Pałac w Wilanowie od strony południowej

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Wilanów”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 009953”, „77”, „150 x 21.5”, „cliché appartenant a M Alexandre Benois” . Verso kartonu: piec ...
  • Cerkiew greckokatolicka

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016346”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Bedrykowce”, „pow. Zaleszczyki (sprawdzić)”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZT ...
  • Nakrycie na faldistorium biskupa Franciszka Potkańskiego

    Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Wawel”, „KRAKÓW Katedra – Skarbiec Faldistorium z herbem bkp. F. Potkańskiego 1753-86”, „Faldistorium fioletowe haftowane srebremi [!] cekinami z h. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading