Album

  • Ołtarz główny

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 005927. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005927”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem [wymazana] „41[...]”; naklejona etykie ...
  • Projekt ołtarza głównego w kościele wizytek w Krakowie

    Recto odbitki: ołówkiem linie kadrowania. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; adnotacja atramentem „Ołtarz w Kościele P.P. Wiz ...
  • Widok do prezbiterium

    Recto papieru: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015036”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading