Album

  • Sklepienie nad chórem muzycznym z dekoracją stiukową i freskową

    Na kliszy u góry po prawej adnotacja: "Z.S.A. 568. Brzeżany. Sklepienie nad chórem kaplicy zamkowej." Na kartonie verso: adnotacje ołówkiem: "L. inw. 568"; "Brzeżany Skl. nad chórem w Kapl. Zam ...
  • Konsola rokokowa z ołtarz głównego

  • Wieża

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK11 Kamieniec Podolski 039. Na zdjęciu u dołu po prawej adnotacja piórem: "Kamieniec Podolski". Na kartonie adnotacja piórem: "Kamieniec Podolski". Na kartonie verso: ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading