Album

  • Widok od północnego wschodu

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Boguszyce.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000558”. Verso kartonu: pieczęć „Z HS UNIW. JAGIELL.”; adnotacja atramentem: „7497 Boguszyce / P ...
  • Mury miejskie

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „CHEŁMNO”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 000755”, „Chełmno”. Verso kartonu: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGI ...
  • Fasada, fragment

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000850”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Ciążen [!] – pałac biskupów poznańskich. / woj. poznańskie / Fragment dekoracji”, „4 ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading