Album

  • Elewacja południowa, widok od południowego wschodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 003857. Verso odbitki: pieczęć „Fot. P K Z – Kraków / Prac. Fotogr.”; pieczęć „[...] IX. 1965.”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P ...
  • Dom Kajfasza, dekoracja kopuły kaplicy górnej

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 003022”, „Kalwaria – Dom Kajfasza / kl. nr 9715”. ...
  • Wnętrze, fragment ekspozycji „Altdeutsche Kunst aus Krakau und aus dem Karpahtenland” z 1942 roku

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 015174, IHSUJ P 015175 i IHSUJ P 015177. Verso odbitki: pieczęć „KOLOWCA STANISŁAW / ART. FOTOGRAF / Kraków, ul. Smoleńsk 9 / Seria... No... / Ws ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading