Album

  • Baszta Herburtów (dzwonnica) przy kościele

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK08 Felsztyn 045. Na jednym kartonie z sygn. OTPK08 Felsztyn 005. Na kartonie adnotacja piórem: "Felsztyn". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. ...
  • Widok ogólny ruin kościoła i kolegium

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK33 Ostróg 002. Reprodukcja fotografii sprzed r. 1879. [1 dublet] Ze zbiorów ks. Jerzego Paszendy. ...
  • Muzykujące anioły, stiuki na zachodniej ścianie kruchty

    Na kartonie adnotacja piórem: "Wilno". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading