• Sklepienie nad chórem muzycznym z dekoracją stiukową i freskową

    Na kartonie verso: nr inw. 11387 (ołówkiem); adnotacja ołówkiem: "Brzeżany. Kaplica pałacowa"; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Fasada

    Na odwrocie zdjęcia adnotacja piórem: "Lwów, b. kościół karmelitanek bosych (zał. 1642)."; adnotacja ołówkiem: "Lwów"; linijki kadrowania do druku (ołówkiem). Publ. T. Mańkowski, Dawny L ...
  • Figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej przy nagrobku Pietrańskich

    Z zestawu fotografii w obwolucie z tytułem cyrylicą: "Łyczakowskoje miemorialnoje kładbiszcze". ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading