Album

  • Sekretarzyk

    Recto kartonu: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 007645”, „Rogów”, „R”. Verso kartonu: pieczęć „Z HS UNIW. JAGIELL.”; adnotacja ołówkiem „27”; naklejona etykieta „INSTY ...
  • Fasada

    Recto odbitki: retusz. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Rogów / Dwór”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007598”. Verso kartonu: pieczęć „Z HS UNIW. JAGIELL.”; adnotacja ołów ...
  • Wnętrze sali

    Recto kartonu: adnotacje atramentem: „Zawałów”, „Zamek, jedna z sal.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 018510”. Verso kartonu: pieczęć „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; adnotacje ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading