• Portal południowy

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK07 Drohobycz 004. Na kartonie adnotacja piórem: "Drohobycz". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 7876 (piórem); adnotacja p ...
  • Nadproża portalu kamienicy "Pod Matką Boską"

    Na zdjęciu verso adnotacja ołówkiem: "Lwów / fot. J. Ross"; adnotacje flamastrem: "Renesans 192"; "Ross 8"; linijki kadrowania do druku (ołówkiem). ...
  • Nagrobek Mikołaja Firleja i Elżbiety z Ligęzów, część dolna

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] "IHSUJ P 000129". ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading