Album

  • Zakrystia, malowidła ścienne, Kara Chłosty (Biczowanie św. Doroty?)

    Verso odbitki: pieczęć „Ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN / Warszawa, ul. Długa Nr 26/28 / Nr inw. neg. ... / PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / LES DROITS D'AUTEURS RESERVES” wypełniona pieczęcia ...
  • Kaplica Najświętszego Sakramentu, ołtarz

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 017201. Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017202”. ...
  • Kaplica św. Krzyża (Świętokrzyska), tryptyk Trójcy Świętej, figura św. Zofii z córkami

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 011768. Verso odbitki: pieczęć „KOLOWCA STANISŁAW ART. FOTOGRAF Kraków, ul. Smoleńsk 9 Seria... No... Wszelkie prawa zastrzeżone”; adnotacje o ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading