Album

  • Ruiny zamku z kościołem parafialnym

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK05 Budzanów 006. Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Budzanów"; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Nagrobek patriarchy Armenii Stefana V Salmastesi

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1259 w IS PAN. [1 dublet] ...
  • Fragment fasady z portalem głównym

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK25 Lwów V.3. 014. Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading