Album

  • Widok od południowego wschodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 016594. Recto odbitki: retusz. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016593”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Buszcze”, „ ...
  • Zmartwychwstanie Chrystusa, antyfonarz, inicjał V

    Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014866”. Verso kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 7667”; adnotacja atramentem „I. Ant ...
  • Poliptyk dominikański, Zwiastowanie Marii

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 2927”; adnotac ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading