Album

  • Cerkiew św. Onufrego

    Na kartonie adnotacja piórem: "Hlibów". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 7984 (piórem); adnotacje piórem: "Hlibów"; "Cerkiew św. Onufrego"; adnotacja ołów ...
  • Ołtarz główny

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000465”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Blizne / Kościół paraf. / Widok na ołtarz główny. / 4560.”. ...
  • Figurka siedzącej kobiety

    Recto odbitki: adnotacja z negatywu „47”. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading