Album

  • Widok ogólny

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000634”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Brzeg / k. Jezuitów”. ...
  • Dzwonnica

    Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 007824. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Rzgów”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 007823”, „IHSUJ P 007824”. Verso kartonu: pieczęć „Z / H ...
  • Wnętrze wschodniego ramienia ambitu, widok w kierunku północnym

    Recto odbitki: sucha pieczęć „STAATLICHE / BILDSTELLE / BERLIN”. Verso kartonu: adnotacja ołówkiem „Wawel Katedra”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃS ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading