Album

  • Ul. Rybna

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008856”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona ...
  • Wnętrze prezbiterium

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 005656. Recto kartonu: adnotacja atramentem „MIECHOCIN”; adnotacja kredką „Miechocin”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005657”. Verso ...
  • Trumna Władysława IV Wazy, plakieta z przedstawieniem Władysława Wazy przyjmującego poselstwo tureckie pod Chocimiem

    Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kraków Katedra Groby królewskie”, „Władysław jako królewicz przyjmuje poselstwo tureckie pod Chocimiem. Szczegół z trumny Władysława IV fot. E. Rac ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading