Album

  • Ołtarz główny

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004073”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
  • Krużganek klasztorny

    Recto kartonu: adnotacja atramentem: „Wilno”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 018434”. Verso kartonu: pieczęć „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; adnotacja atramentem „951 Korytarz przy ...
  • Dekoracja rzeźbiarska klucza okna prezbiterium (Potępieńcy, fragment)

    Verso odbitki: adnotacja flamastrem „Życiorys urodzo [!]”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012804”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading