Album

  • Dzwon

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 011204. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 011205”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Stary Żywiec / pow. Żywiec / woj. kr ...
  • Zamek Jana Wiernka w Witowicach Dolnych

    Recto odbitki: adnotacja ołówkiem „20”. Verso odbitki: pieczęć „POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE / Oddział w Nowym Sączu”; pieczęć „WOJEWÓDZKI URZĄD KONTROLI PRASY / PUBLIKACJI I WI ...
  • Prezbiterium

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 008524, IHSUJ P 008525. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008523”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading