Album

  • Portal z drewnianego kościoła

    Odbitka późniejsza. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002506”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRA ...
  • Kaplica św. Barbary, ołtarz, figura św. Barbary

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003081”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „D-49 Karczówka / pod Kielcami / Klasztor kamedułów – / Figura św. Barbary / (rzeźba w oł ...
  • Pas słucki (głowa i fragment wciąża)

Wszystkie zdjęcia
X
Loading