Album

  • Złoty Kodeks Gnieźnieński, Hołd Trzech Króli

    Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA”; adnotacja kredką „306”; adnotacje ołówkiem: „Gniezno”, EW. GNIEZNIEŃSKI [!]”, [przekreśl ...
  • Ornat

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 007505. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007504”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Dekoracja rzeźbiarska klucza okna prezbiterium

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012811”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading