Album

  • Tablica inskrypcyjna

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Sukiennice / fot. A. Broż / 1960”, [sygn.] „IHSUJ P 015133”. ...
  • Kielich mszalny

    Verso odbitki: pieczęć [ucięta] „[Handwerkliches] Lichtbild. [Julius Scherb,] Wien, 6. [Gumpendorferstr. 26;] Ruf A 30-3-45 [Mitglied der Wr. Photograph]enhandwerkerschaft”; adnotacja atramente ...
  • Ołtarz Chrystusa Ukrzyżowanego, krucyfiks, głowa Chrystusa (w trakcie konserwacji)

    Verso odbitki: pieczęć „Miejski Konserwator Zabytków”; pieczęć „[nieczytelne] [KR]AKOWSKI [nieczytelne] SZTUKI [nieczytelne] Oddział [nieczytelne] [Zab]ytków” wypełniona atramentem: [N ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading