Album

  • Widok elewacji od strony ogrodu

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, FRAGMENT ELEWACJI OGRODOWEJ PAŁACU”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003054”. Verso kartonu: naklejona etykieta „INSTYTUT H ...
  • Krzyż procesyjny

    Verso odbitki: pieczęć „BIBLJOTEKA / STUDJUM SŁOWIAŃSKIEGO U. J. / Nr. [ołówkiem] 2385.”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 007271”, „Muzeum Ziemi Przemyskiej”, „inw. 3604” ...
  • Ołtarz mariacki, rewers prawego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Złożenia do grobu (partia tła)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013275, IHSUJ P 013276, IHSUJ P 013277. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013278”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Ft. Prz ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading