Album

  • Kielich

    Recto odbitki: adnotacja z negatywu „64”. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU ...
  • Ikonostas, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002658, IHSUJ P 002659. Verso odbitki: pieczęć „TADEUSZ / PRZYPKOW: / SKI FECIT.”; adnotacje ołówkiem: „Jaworki.”, [sygn.] „IHSUJ P 002657 ...
  • Widok od północy

    Recto odbitki: retusz. Recto kartonu: adnotacja długopisem „CZĘSTOCHOWA”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001043”. Verso kartonu: pieczęć „Muzeum Uniw. Sztuki i Archeologji w Krako ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading