Album

  • Nagrobek Marii Amalii z Brühlów Mniszchowej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001402 – IHSUJ P 001408. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001401”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Dukla”; naklejona ...
  • Nagrobek biskupa Benedykta Izdbieńskiego, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 007067. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 007068”, „Poznań”, „POZNAŃ – KATEDRA”, „NAGR. UCHAŃSKICH”. Publ.: J. ...
  • Wschodnie ramię ambitu, ołtarz św. Wacława

    Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kraków Katedra”, „OŁTARZ ŚW. WACŁAWA 1747”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading