Album

  • Kapliczka przydrożna

    Na brzegu kliszy w prawym dolnym rogu nr 7265 (w odbiciu lustrzanym), w lewym nieczytelna adnotacja. Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja ołówkiem: "Hroszowka"; n ...
  • Fasada kościoła

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Fragment chaty z jarzmem dla koni

    Na odwrociu zdjęcia adnotacje ołówkiem: "Remel, Łuniniec, Polesie / Jarzmo dla koni / 9 x 12 / Bochnig / 1929"; "11289". ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading