Album

  • Ikonostas, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002657, IHSUJ 002659. Recto odbitki: adnotacja z negatywu „180”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002658”. Verso tektury: na ...
  • Sala Rycerska

    Recto odbitki: adnotacja z negatywu „T.O.N.Z.P. / 130.”. Verso odbitki: adnotacja atramentem „T.O.N.Z.P”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 001073”, „130. Częstochowa Jasna Góra / ...
  • Matka Boska Częstochowska, księga i ręka Dzieciątka

    Recto odbitki: naklejona papierowa taśma. Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA” wypełniona pieczęcią: [Fot.] „Fot. Jerzy Langda”; adno ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading