Album

  • Deski stropowe z fragmentami polichromii

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 005493. Recto odbitki: z negatywu adnotacja „30[...]”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005495”. Verso tektury: naklejona et ...
  • Galeria Malarstwa Polskiego, fragment sali ekspozycyjnej

    Verso odbitki: pieczęć „Institut für / Deutsche Ostarbeit / KUNSTGESCHICHTE.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009770”. ...
  • Boże Narodzenie

Wszystkie zdjęcia
X
Loading