Album

  • Płyta nagrobna Zbylitowskiego

    Odbitka późniejsza. Recto odbitki: retusz. Verso odbitki: pieczęć „CENTRALNE BIURO INWENTARYZACJI / ZABYTKÓW SZTUKI”; adnotacja kredką [trójkąt z parafką]; adnotacje ołówkiem: [wymazana ...
  • Portal, figura lwa

    Verso odbitki: pieczęć „Kierownictwo Badań / nad początkami Państwa Polskiego / Kierownictwo prac wykopaliskowych na Ślęży – Sobótce”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ PD 000029” ...
  • Widok od północnego zachodu

    Recto odbitki: adnotacja atramentem „4”. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Chocim.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016622”. Verso kartonu: pieczęć „ZHS UNIW. JAGIELL.”; ad ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading