Album

  • Ratusz Piłata

    Recto kartonu: pieczęć „GABINET ARCHEOL. UNIW. JAGIELL. / KOLLEKCYA / PRZEŹDZIECKICH / (Ze zbiorów Prof. Józefa Łepkowskiego)”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003008”. Verso karto ...
  • Krucyfiks

    Reprodukcja fotografii wykonana przez Adama Rzepeckiego. Recto odbitki: naklejona papierowa taśma. Verso odbitki: pieczęć „Reprodukował / ADAM RZEPECKI”; adnotacja długopisem „III / 1800/70 ...
  • Ołtarz św. Jana Nepomucena

    Recto tektury: adnotacje ołówkiem: „10.”, [sygn.] „IHSUJ P 014922”. Publ.: KZSP, t. IV, cz. V/2, il. 113. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading