Album

  • Figura świętej, widok z boku

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000242”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
  • Ołtarz boczny i ambona

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem: [sygn.] "IHSUJ P 000009". Verso tektury: naklejona etykieta "ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE" wypełniona na maszy ...
  • Modlitwa w Ogrojcu

Wszystkie zdjęcia
X
Loading