Album

  • Dziedziniec

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 005031. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Lublin.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005032”. Verso kartonu: pieczęć „Zakład Historii S ...
  • Przekrój poprzeczny

    Verso odbitki: pieczęć „WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW / W KRAKOWIE” wypełniona atramentem: [Nr fotografii/pomiaru] „16956”, [Nr neg.] „6652”, [Zdejmował] „Chrzanowski”, [Data z ...
  • Widok pod południowego wschodu

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Prof. [nieczytelne]”, „Mogiła – 23573 – C. [?] B. J. pow. krakowski woj. krakowskie Kościół drewniany fot. Poddębski – 1934”, [sygn.] „IHSUJ ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading