Album

  • Nagrobek Jana Kazimierza Krasińskiego, figura zmarłego

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Krasne”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003953”. Verso kartonu: adnotacja ołówkiem „32”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIW ...
  • Widok od południa

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 010872”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona ...
  • Tryptyk z d. kaplicy Bractwa Różańcowego (otwarty)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 010214. Recto odbitki: retusz. Verso odbitki: pieczęć [przekreślona] „fot. Ewa Kozłowska”; pieczęć [przekreślona] „CENTRALNE BIURO INWENTAR ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading