Album

  • Wieża

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK11 Kamieniec Podolski 039. Na zdjęciu u dołu po prawej adnotacja piórem: "Kamieniec Podolski". Na kartonie adnotacja piórem: "Kamieniec Podolski". Na kartonie verso: ...
  • Widok ogólny zespołu

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK25 Lwów V.3. 001. Na kartonie adnotacje piórem: "ŚW. JUR"; "Lwów." Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 7904 (piórem); ad ...
  • Hełm wieży Korniaktowskiej

    Na odwrocie zdjęcia adnotacja piórem: "Cerkiew wołoska hełm"; adnotacja czerwoną kredką: "tab 118a."; adnotacja ołówkiem: "publ. Mańkowski w Pr. Kom. Hist. Sztuki. wieża lwowska"; linijki ka ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading