Album

  • Widok ogólny od strony prezbiterium

    Verso odbitki: pieczęć „WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW / W KRAKOWIE” wypełniona atramentem: [Nr fotografii/pomiaru] „14325”, [Nr neg.] „–”, [Zdejmował] „Kornecki”, [Data zdęc ...
  • Ołtarz mariacki, prawe nieruchome skrzydło ołtarzowe, kwatera ze sceną Noli me tangere (głowa Chrystusa)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013315. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013314”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / fot. Muz. Przemysłowe”. ...
  • Kaplica św. Anny, ołtarz św. Jana Chrzciciela, kwatera z przedstawieniem Jana Chrzciciela wołającego na puszczy

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 012612, IHSUJ P 012613. Recto odbitki: adnotacja z negatywu [częściowo przekreślona ołówkiem] „77. Św. Jan Chrzciciel na puszczy, rzeźba Wita S ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading