Album

  • Tryptyk z Matką Boską z Dzieciątkiem

    Verso odbitki: adnotacja kredką „tab 99 b,”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017459”; ołówkiem linie kadrowania i strzałki z adnotacją „12.7 [poprawione na „12.6”] cm”. Publ ...
  • Poliptyk augustiański, Gody w Kanie Galilejskiej

    Recto odbitki: adnotacja atramentem [nr inw.] „6091”. Recto kartonu: „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [nr inw.] 6091”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 015391”, ...
  • Widok wnętrza w kierunku prezbiterium

    Recto odbitki: sucha pieczęć „STAATLICHE / BILDSTELLE / BERLIN”. Recto kartonu: adnotacja ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 012595”. Verso kartonu: pieczęć trójkątna „Z / HS / UNIW. / JAGIE ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading