Album

  • Ołtarz boczny św. Sebastiana, figura św. Rocha

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002685”. ...
  • Ołtarz boczny

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 005292. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005293”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Kaplica Wniebowzięcia NMP (Zygmuntowska), obramienie okna tamburu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 011891, IHSUJ P 011893. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HIST ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading