Album

  • Tryptyk z d. kaplicy Bractwa Różańcowego (otwarty)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 010214. Recto odbitki: retusz. Verso odbitki: pieczęć [przekreślona] „fot. Ewa Kozłowska”; pieczęć [przekreślona] „CENTRALNE BIURO INWENTAR ...
  • Portret Katarzyny z Branickich Potockiej

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; adnotacja atramentem „Gruberski Katarzyna z Branickich Adamowa hr. Potocka”; adnotacja ołó ...
  • Widok od zachodu

    Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Fot. St. Mucha Archiwum fotograficzne Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji N. 143”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading