Album

  • Wodopój na dziedzińcu klasztorym

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003050”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona ...
  • Portret Józefy Mostowskiej

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „J. Grassi pinx. / Pichler sc. / Portret Józefy hr. Mostowskiej”. ...
  • Św. Anna Samotrzeć

    Odbitka z tego samego negatywu co IHSUJ P 009066 – IHSUJ P 009069. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009070”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Tarnów”, „St. Kolowc ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading