Album

  • Malowidła w prezbiterium, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002196, IHSUJ P 002197. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002195”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Kaplica św. Kazimierza, malowidła ścienne, Wskrzeszenie dziewczynki u grobu św. Kazimierza

    Recto kartonu: adnotacje atramentem: „Wilno. Kaplica Ś. Kazimierza.”, „Del Bene. / Jeden z cudów u grobu Ś. Kazimierza”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 018279”, „En”; ołów ...
  • Ewangeliarz Emmeramski, miniatura z przedstawieniem władców i opatów

    Verso odbitki: pieczęć „KOLOWCA STANISŁAW ART. FOTOGRAF KRAKÓW SMOLEŃSK 9 Serja... No... Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone”; pieczęć „Institut für Deutsche Ostarbeit KUNSTGESCHICHTE. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading