Album

  • Widok od wschodu

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „KROSNO”; adnotacja czerwoną kredką „Krosno Kość. paraf.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004084”. Verso kartonu: pieczęć „Z HS UNIW. JAG ...
  • Ołtarz w północnym ramieniu transeptu, obraz w polu głównym z przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, św. Joachimem i św. Anną

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013804 i IHSUJ P 013806. Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA” wypełniona pieczęcią „Fot. ...
  • Dekoracja rzeźbiarska klucza okna prezbiterium (Szatan)

    Verso odbitki: nadrukowane rubryki; adnotacje ołówkiem: „KRAKÓW, kościół Mariacki, prezbiterium. Ściana południowa, okno 1 od zachodu.”, [sygn.] „IHSUJ P 012800”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading