Album

  • Ołtarz boczny, Apoteoza św. Barbary

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004702”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
  • Pałac na Mirowie w Książu Wielkim

    Verso odbitki: adnotacja atramentem [nr inw.] „7591”; adnotacja czerwoną kredką „x”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 004269”, „65”, „Mirów czyli Książ – przed przebudow ...
  • Kościół i klasztor bernardynów

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006793”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading