Album

  • Gobelin

    Na kartonie adnotacja piórem: "Lwów". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja piórem: "Gobelin w Muzeum Przemysłowe Lwów". ...
  • Sklepienie gabinetu w baszcie północno-wschodniej

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 000065. Verso odbitki: adnotacja ołówkiem kopiowym "Baranów zamek / Sztukaterje”; adnotacje ołówkiem; [sygn.] "IHSUJ P 000064", "220 /20", „Sztukat ...
  • Rzut poziomy

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 000422, IHSUJ P 000423. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 000421”, „132”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading