Album

  • Skrzydło południowe, attyka, fragment

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „[sygn.] „IHSUJ P 003867”, „34”; ołówkiem strzałka. ...
  • Dzwonnica

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 007319. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007320”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Przytkowice / [dopisek „Drewniany” ...
  • Gamellion

    Recto odbitki: adnotacja atramentem [nr inw.] „6674”. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 6674”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading