Album

  • Widok zabudowań klasztornych

  • Kaplica Doktorów, dekoracja rzeźbiarska pierwotnej arkady portalu

    Recto kartonu: adnotacje atramentem [ręką Józefa Łepkowskiego]: „dar K. Beyera 1874”, [ręką Józefa Łepkowskiego] „z katedry gniezneńskiej [!]”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P ...
  • Malowidła w prezbiterium, ściana płn.

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 016319”, „CZCHÓW, kościół parafialny. Fragment północnej ściany prezbiterium. Stan przed konserwacją, zdjęcie w świetle podczerwon ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading