Album

  • Złoty Kodeks Gnieźnieński, Zesłanie Ducha Świętego oraz Przyjęcie Macieja do grona Apostołów

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; adnotacja atramentem „Kodeks gnieźnieński t.zw. [!] ś. Wojciecha”; adnotacja kredką [nr inw.] „314.”; ...
  • Kaplica (?)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001157. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001156”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „628”, „pow Nowotarski”. ...
  • Oprawa księgi

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 000904, IHSUJ P 000906. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000905”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNI ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading