Album

  • Nagrobek opata Melchiora Olszewskiego

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002354. Recto odbitki: retusz. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002353”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Hebdów / pow. ...
  • Ołtarz Matki Boskiej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002322, IHSUJ P 002324. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002323”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Ołtarz główny

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006376, IHSUJ P 006378. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006377”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading