Album

  • Wnętrze, widok w kierunku chóru muzycznego

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004417”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „N: 1809/kl”, „Kurzelów / p. Włoszczowa / kość. par.”, „[...]. Sz.”; naklejona et ...
  • Drzwi wejściowe

  • Biczowanie św. Katarzyny Aleksandryjskiej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013523. Recto kartonu: pieczęć „Zakład Historji Sztuki Uniw. Jagiell. [nr inw. atramentem „2601”]”; adnotacja atramentem „Kulmbach / Biczow ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading