Album

  • Globus, fragment

    Verso odbitki: pieczęć „KOLOWCA STANISŁAW / ART. FOTOGRAF / KRAKÓW SMOLEŃSK 9 / Serja... No... / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone”; pieczęć „FOT ST. KOLOWIEC”; pieczęć „Institu ...
  • Ornat czerwony

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014793”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Ornat poł. w. XVII / czerwony w XVII/XVIII (nr 125) / fot. E. Kozłowska-Tomczyk”, „klary ...
  • Zwornik sklepienia prezbiterium, Anioł adorujący Chrystusa

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 011632”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading